" "

Biển báo cấm rẽ trái có được quay đầu xe ô tô không?

Khi tham gia giao thông, bạn đến một nút giao thông có biển báo cấm rẽ trái nhưng lúc đó bạn không có ý định rẽ trái mà chỉ muốn quay đầu xe. Như vậy có phạm luật không? Bài viết dưới đây của tintucgiaothong24h.com sẽ trả lời câu hỏi này.

Biển báo cấm rẽ trái là gì?

Biển báo cấm rẽ trái là biển báo mang số hiệu P.123b, có ý nghĩa cấm tất cả các xe cơ giới rẽ trái, trừ một số xe ưu tiên. Ngoài biển báo P.123b ra còn có biển báo 124a và 124b cũng cấm các loại xe cơ giới rẽ trái.
Các loại biển báo này rất hay đặt tại các ngã tư, các nút giao thông, đôi khi gây lúng túng cho người tài xế khi không biết được quay đầu hay không. Đa số mọi người đều không biết khi xuất hiện biển báo P.123 và P.124 thì có được quay đầu không? Trường hợp nào được phép quay đầu xe ô tô. Theo quy chuẩn 41 năm 2012, các phương tiện tham gia giao thông như xe cơ giới không được phép quay đầu khi xuất hiện biển báo cấm rẽ trái. Tuy nhiên, đã có những thay đổi theo quy chuẩn này sau 2 năm.

Biển báo rẽ trái có được phép quay đầu xe ô tô không?

Trước kia, Luật quy định nếu gặp biển báo cấm rẽ trái thì phương tiện tham gia giao thông không được phép quay đầu xe. Nếu cố tình quay đầu xe ở các khu vực này sẽ vi phạm Luật. Mức phạt ở các tỉnh dao động 100-200 ngàn đồng, và lên đến 300-500 ngàn đồng ở các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội.

Nhưng đến tháng 11/2016 Luật này đã có sự điều chỉnh. Theo quy chuẩn 41 của năm 2016 đã quyết định biển báo 123a dùng để cấm rẽ trái hoặc cấm các phương tiện cơ giới rẽ phải ở các tuyến đường giao nhau, và điều chỉnh lớn nhất chính là loại biển báo này không cấm người tham gia giao thông quay đầu xe.

Biển báo cấm rẽ trái có được phép quay đầu xe ô tô không?
                 Biển báo cấm rẽ trái có được phép quay đầu xe ô tô không?

Quy chuẩn này đã quy định biển 123a cấm các phương tiện cơ giới rẽ trái và rẽ phải trừ một số xe ưu tiên.
Ở các nút giao thông vừa cấm quay đầu vừa cấm rẽ trái sẽ dùng biển báo P.124 thay vì P.123 như trước. Cụ thể:

+ Cấm các phương tiện giao thông, xe cơ giới quay đầu, dùng biển P.124a ” Cấm quay đầu xe”. Chiều của mũi tên ở biển báo sẽ cùng chiều với chiều cấm quay đầu.

+ Cấm ô tô quay đầu xe (hình chữ U), dùng biển báo số P.124b “Cấm ô tô quay đầu”, chiều mũi tên cũng là chiều cấm ô tô quay đầu.

+ Để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu phải đặt biển P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”.

+ Vừa cấm các loại xe rẽ phải vừa cấm quay đầu phải đặt biển P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”.

+ Để báo cấm ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu phải đặt biển P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe”.
+ Cấm ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu phải đặt biển P.124f “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe”.

Biển báo cấm rẽ trái có được phép quay đầu xe ô tô không?
                 Biển báo cấm rẽ trái có được phép quay đầu xe ô tô không?

Tóm lại, biển báo cấm rẽ trái P.124a cấm các xe cơ giới và thô sơ quay đầu, biển P.124b cấm ô tô và xe máy 3 bánh quay đầu trừ một số các loại xe thuộc diện ưu tiên.

Nếu xuất hiện biển báo ” Cấm quay đầu xe” và biển ” Cấm ô tô quay đầu xe” ở tuyến đường không phải gia nhau thì vị trí bắt đầu cấm phương tiện cơ giới phải sử dụng biển S.530d ” Hướng tác dụng của biển” và biển số S.530d này phải đặt bên dưới biển báo chính.

Như vậy tại các tuyến đường xuất hiện biển báo cấm rẽ trái xe ô tô vẫn được phép rẽ trái, trừ một số quy định cụ thể như biển báo P.124

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *