Xe máy là một phương tiện tham gia giao thông khá quen thuộc tại đường phố Việt Nam. Việc bảo dưỡng và chăm sóc xe máy là một