Cúng xe mới mua là một tục lệ quen thuộc của người dân Việt Nam. Khi mua xe máy, xe hơi hay thậm chí là giá xe phân