Một trong những hạng mục thi gây khó dễ cho những người thi sát hạch lái xe số sàn là đề-pa lên dốc. Rất nhiều thí sinh đã