Khi bạn chạy xe trên những tuyến đường đang thi công hoặc mới làm xong, ô tô có thể bị dính nhựa đường,các vết nhựa đường rất cứng