Hiện tượng xe máy đi bị giật khiến rất nhiều người khó chịu, tình trạng này thường diễn ra ở các dòng xe máy số khi trả số.