Thuật ngữ chiều dài cơ sở khá là thông dụng trong các bảng thông số xe ô tô. Vậy chiều dài cơ sở là gì? Nó vận hành