Những năm gần đây, có rất nhiều người tiến hành dán keo xe máy để giữ xe luôn mới và bền đẹp. Tuy nhiên, dán keo xe máy