Điểm mù xe ô tô là trong những yếu tố nguy hiểm rất khó khắc phục, và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra