Những năm gần đây, trào lưu độ xe trở nên khá phổ biến nhất là ở giới trẻ. Nhiều người cho rằng độ xe không chỉ khiến chiếc