Đối với những người sử dụng xe máy có bộ chế hòa khí chắc chắn đã từng nghe nói đến Garanti và chỉnh Granti. Thực tế, việc điều