Trong bảng thông số kỹ thuật dành cho ô tô có rất nhiều từ viết tắt như ABS, EDB, GDI… nhưng không mấy người biết được ý nghĩa