Hệ thống lái trợ lực điện ESP là một hệ thống sẽ giúp người lái xe có một cảm giác lái thoải mái và giúp ô tô di