Hiện tượng xe máy bị ì là một hiện tượng quen thuộc với những người sử dụng xe máy lâu năm, khi gặp tình huống này nhiều người