Xe máy số thường gây khó khăn cho người lái hơn xe ga bởi xe ga không có các mức số mà chỉ có mức ga. đi xe