Tình hình trộm cắp xe máy ngày càng diễn ra phổ biến vì vậy mà các biện pháp phòng ngừa trộm cắp được nhiều người quan tâm. Một