IC là một thuật ngữ thông dụng trong bảng thông số của xe máy. Tuy là một thuật ngữ phổ biến và có vai trò quan trọng tới