Lốp xe máy là một bộ phận cực kỳ quan trọng, độ ma sát và bám đường của lốp xe tốt thì mới đảm bảo quá trình di