Những năm gần đây, phong trào phượt xe máy đường dài ngày càng phổ biến hơn. Đi xe máy đường dài đòi hỏi những kỹ thuật để động