Bạn đã nghe đến cái thuật ngữ Skyactiv ? Vậy bạn có biết chính xác Skyactiv là gì? Nguyên lý hoạt động của động cơ này là gì.