Chùn xích, trùng xích là một hiện tượng xảy ra khá thường xuyên đối với những người sử dụng xe số. Kỹ thuật kiểm tra xích để thay