Vào những năm 80-90 xe máy Minsk đã có cuộc cách mạng bùng nổ tại nước ta, độ phổ biến của xe máy Minsk nhanh chóng phủ rộng