Xe máy là một phương tiện di chuyển rất linh hoạt, phù hợp với điều kiện giao thông ở nước ta. Những chiếc xe số và xe tay