Tại các nút giao thông có nhiều ngã rẽ như ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra va chạm và tai nạn do các phương tiện chưa